Следете ја вашата нарачка

За да ја следите нарачката, внесете го бројот на нарачката во полето подолу и притиснете го копчето "Следи". Кодот го добивате на приемот и во е-пораката за потврда што требаше да ја добиете.