Политика за приватност

Маба 17 НЕ собира податоци за картичките, и како трговец немаме пристап до овие податоци. 

Контрола над овие податоци има само банката во чија сопственост е платежната картичка.

Трансакциона валута (во која се врши исплатата) е Македонски денар. 

При on-line плаќањето со картичка не е можно плаќање на рати, туку наеднаш на целиот износ на сметката.